اطلاعات شخصی


اطلاعات تماس
اطلاعات تحصیلی، حرفه‌ای و شغلی

(سوابق تحصیلی و شغلی خود را در هر ردیف به صورت جدا، مانند نمونه وارد کنید.)

* اطلاعات تحصیلی: مقطع - گرایش تحصیلی - معدل کل - تاریخ پایان - نام دانشگاه - شهر

** اطلاعات شغلی: نام سازمان - سمت/شغل - مدت همکاری - تاریخ قطع همکاری - شماره تلفن شرکت - متوسط حقوق دریافتی (ریال) - علت ترک خدمت


درخواست همکاری25.آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟ در صورت مثبت بودن چند ماه؟

26.مبلغ حقوق مورد نظر خود در ازای یک ماه کارکرد را وارد کنید. (مبلغ به ريال)
  Refresh Captcha